Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk


De Bewonersgroep ‘Oostkavels-Filmwijk’ gaat sinds oktober 2022 het gesprek aan met de Gemeente over de bebouwing van de Oostkavels. We maken ons sterk voor een verantwoorde manier van bouwen waarin het welzijn en de gezondheid van alle bewoners uit Almere op de eerste plaats komt.

Vanwege bezwaar en zorgen om de bouwscenario’s 1 t/m 3 van de  gemeente en de wens vooral groen & gezond te willen bouwen,  komen wij met een eigen bouwscenario 4 als ‘Groene trap’ met 2610 woningen. Dit scenario, door de projectorganisatie ‘Oostkavels’ van de Gemeente beoordeeld als haalbaar en dus realistisch, biedt voordelen voor iedereen. En met iedereen bedoelen we de nieuwe bewoners op de Oostkavels, alle Almeerders en niet-Almeerders die het rondje Weerwater bezoeken, de patiënten en bezoekers van het Flevoziekenhuis, de revalidatiecentra aan de Meeresteinkade, de vele extra inwoners van Almere in de toekomst, de Gemeenteraad en de omwonenden in de Filmwijk. De Bewonersgroep bestaat uit:

  • een kernteam van 17 vaste personen dat gemiddeld 2x per maand bij elkaar komt om besluiten te nemen en acties af te stemmen;
  • 4-tal focusgroepen die zich verdiepen in belangrijke onderwerpen;
  • medestanders die ons hun e-mailadres hebben gegeven en zo rechtstreeks worden geïnformeerd.