Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Juridische bijstand van verzekeraars

De bouwontwikkeling van ruim 2500 geplande woningen op de Oostkavels is in volle gang. Zodra de gemeente de (omgevings)vergunningen of wijzigingen van het bestemmingsplan  voor de bouw publiceert kan er een zienswijze of een bezwaarschrift worden ingediend door bewoners. Echter juridische kennis is een vereiste om de slagingskans te vergroten. Daarom worden de mogelijkheden van juridische ondersteuning onderzocht.  

Een rechtsbijstandverzekering particulieren van een bewoner heeft reeds aangegeven dat een bestaande polis inderdaad dekking biedt voor juridische advisering en ondersteuning in deze zaak. Mogelijk kan daarbij zelfs door één verzekeraar worden opgetreden namens alle bewoners van de bewonersgroep met een rechtsbijstandverzekering. Daarvoor zijn dan afspraken tussen verschillende verzekeraars nodig om risico’s in gezamenlijkheid te bepalen en te dragen. Ter voorbereiding van die gewenste ontwikkeling heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de verschillende door leden van de bewonersgroep afgesloten rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen.

De gemeente is nu nog niet zover met communiceren over het starten van de benodigde procedures inzake de bouwplannen. Daarom is een beroep doen op de ondersteuning van een rechtsbijstandverzekering nog niet mogelijk. Wel is het dus extra belangrijk dat de gemeentelijke bekendmakingen via Almere.nl scherp in de gaten worden gehouden. Want dan zijn verzekeraars wel in staat om ons ook juridisch bij te staan.