Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Bezoek aan de afdeling Vergunning, Toezicht en  Handhaving van de Gemeente Almere in het Stadhuis op 29 november 2022

Het bezoek op het Stadhuis aan de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) is gedaan om meer informatie te krijgen over het bestemmingsplan. De vraag was onder meer welk plan ‘vigerend’ is: Centrum Almere Stad uit 2014 of Centrum Zuid  1e herziening 2A uit 1983.

In het plan Centrum Almere stad staat te lezen dat de geldende uit te werken bestemming voor het Oostkavelgebied, te weten recreatiedoeleinden op de plek van de 70 meter hoge torenflat (24 verdiepingen), niet zonder nader onderzoek kan worden overgenomen in dit bestemmingsplan.
Dit betekent dat het plan Centrum Zuid uit 1983 nog van toepassing is. Over een herziening van dit plan is op dit moment nog niets bekend. De Afdeling Stedelijk Beleid is hierin leidend. VTH zal nader onderzoek doen naar de te volgen procedure en een terugkoppeling verzorgen. Ook zal VTH de Focusgroep in contact brengen met de betreffende beleidsambtenaren van Stedelijk Beleid. Voor het volgen van de procedure werd geadviseerd ook het Gemeenteblad via Almere.nl te raadplegen. Alle bekendmakingen, kennisgevingen en gepubliceerde vergunningen van de gemeente Almere zijn hier terug te vinden.