Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Karakter BouwRai versus bouwplan Oostkavels

Aanwezig:

  • de heer Bep Voortman, stedenbouwkundige en ‘founding father’ van de BouwRai als buurt in de Filmwijk, die aansluit op de Oostkavels.
  • Hans Bulten, Quintus van Hal, Henk Martens, Paul Vloothuis en Dammis Vroegindeweij (Bewonersgroep).


Datum
: 29 december 2022, James Stewartstraat 46-90.

Doel van  het gesprek: informatie verzamelen over de aansluiting bouwplan Centrum/Oostkavels op BouwRai/ Filmwijk.


Bep Voortman is op verzoek van de Bewonersgroep komen kijken op locatie. Als stedenbouwkundige en mede-ontwerper geeft hij aan dat de BouwRai stedenbouwkundig een bijzonder project was en nog steeds is. Het is gebouwd in de vorm van een half filmblik, met kenmerkende loop- en zichtlijnen naar het Centrum, het Weerwater en het Lumièrepark.  Het “voorlopige” plan voor de Oostkavels met de drie bouwscenario’s sluit naar zijn mening niet aan op dit bijzondere karakter. De bijzondere lijnen worden door de talrijke torenflats geblokkeerd. Het bouwen van ruim 2500 woningen op ongeveer 10 hectare grond leidt tot een enorme woningdichtheid van 250 woningen per hectare. Dit is zelfs voor hoogbouw extreem,  aldus Bep Voortman. 

We vertellen Bep Voortman dat zijn  stedenbouwkundig oordeel overeenkomt met de eigen conclusies van de Gemeente in hun publicatie ‘Stadsgesprekken’ met burgers uit Almere in 2006 (zie hiernaast).  Met name de conclusies RESPECT VOOR FILMWIJK DOOR GOEDE SITUERING LAAG EN HOOGBOUW  en  GEEN HOGE BEBOUWING DIE UITZICHT OP HET WEERWATER BELEMMERT van nota bene de Gemeente zelf moeten zorgen voor een goede overgang van Centrumgebied naar BouwRai/Filmwijk.

Het idee van de Bewonersgroep te bouwen van laag (vanaf het Weerwater) naar hoog (richting station) vindt Bep Voortman een goede benadering. Het zorgt voor de noodzakelijk verantwoorde inpasbaarheid van de nieuwbouw in de omgeving. Bij het bouwen op de Oostkavels gaat het niet  enkel om het Centrum. De bouwplannen moeten breder bekeken en beoordeeld worden. Een blik vanuit de wijk op het Weerwater is nodig voor alle omwonenden en daarbuiten. Het Weerwater kunnen zien is essentieel voor alle Almeerders die graag wandelen, fietsen, picknicken, rust zoeken et cetera in de (nu nog) ruime groene en blauwe omgeving van Lumièrepark, Weerwater en Stadwetering. Dit is voor de toekomst ook van groot belang gelet op de groei van Almere naar 350.000 inwoners. We sluiten het gesprek af met de gedeelde conclusie dat we het bijzondere karakter van de BouwRai in zijn huidige groene en blauwe omgeving eigenlijk moeten zien als soort van cultureel erfgoed.