Bewonersgroep "Oostkavels-Filmwijk"

Samen sterk

Platform Filmwijk

 

Tot nu toe zijn er geen officiële gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Platform-Filmwijk